A Holistic Approach To Ielts Writing

Cuốn sách A Holistic Approach To IELTS Writing của tác giả Vũ Hải là một tài liệu chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc học tiếng Anh nói chung và viết IELTS nói riêng. Tác giả bắt đầu bằng việc chia sẻ rằng mình không có khả năng tự nhiên về ngôn ngữ, và thành công của mình đến từ sự cố gắng và chăm chỉ. Cuốn sách A Holistic Approach To IELTS Writing được viết để giúp người đọc hiểu rằng vấn đề chính không phải là ở họ, mà là ở phương pháp học.

Sách A Holistic Approach To Ielts Writing
Sách A Holistic Approach To Ielts Writing

Tải Sách A Holistic Approach To Ielts Writing PDF

Bạn đang tìm kiếm một nguồn tài liệu hữu ích để nâng cao kỹ năng viết IELTS của mình? Cuốn sách A Holistic Approach To IELTS Writing PDF của tác giả Vũ Hải là một nguồn thông tin hữu ích. Cuốn sách này cung cấp một phương pháp toàn diện, chia thành 4 giai đoạn, giúp bạn hiểu rõ cấu trúc bài luận, cách diễn đạt ý tưởng chi tiết và hướng dẫn tự đánh giá bài luận. Tải sách ngay để bắt đầu học viết IELTS hiệu quả.
Tải miễn phí Cuốn sách A Holistic Approach To IELTS Writing PDF

Nội dung Sách A Holistic Approach To Ielts Writing

Cuốn sách này hướng đến việc tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người tự học tiếng Anh nói chung và viết IELTS nói riêng. Nội dung của Sách A Holistic Approach To Ielts Writing được chia thành 4 giai đoạn chính:
  1. Tạo nền tảng ngữ pháp, cách học từ vựng và luyện viết câu: Ở giai đoạn này, người đọc sẽ học cơ bản về ngữ pháp, cách học từ vựng, và cách luyện viết câu.
  2. Phân tích cấu trúc bài luận và cách viết trong từng câu hỏi: Giai đoạn này tập trung vào việc hiểu cấu trúc của bài luận và cách viết cho từng loại câu hỏi trong bài thi IELTS Writing.
  3. Học cách diễn đạt chi tiết và paraphrasing: Ở giai đoạn này, người đọc sẽ được hướng dẫn cách diễn đạt ý tưởng chi tiết trong bài luận và cách sử dụng paraphrasing để tránh việc lặp lại từ ngữ.
  4. Tự đánh giá bài luận: Cuối cùng, người đọc sẽ tìm hiểu cách tự đánh giá bài luận của họ để có sự cải thiện liên tục.
Nội dung Sách A Holistic Approach To Ielts Writing
Nội dung Sách A Holistic Approach To Ielts Writing
Tác giả khẳng định rằng những người viết giỏi thường đi theo các giai đoạn tương tự và cuốn sách này cung cấp một tấm bản đồ chỉ dẫn từng bước giúp người đọc cải thiện kỹ năng viết của họ. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc học viết, cuốn sách này có thể là một tài liệu hữu ích để thử nghiệm.
5/5 (5 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE: 0815 937 937
PiGroup
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN